Позакласна роботаМета: ознайомити учнів 9-х класів з професією юриста і різни­ми спеціальностями в цій галузі; формувати комунікативну, полікультурну та інформаційну компетентності; виховання відпові­дального ставлення до свого майбутнього, критичного ставлення до своїх здібностей і можливостей.
Очікуваний результат: учні повинні зрозуміти необхідність і значення професій правознавців, орієнтуватися в напрямах юри­дичних спеціалізацій.
Обладнання: для учнів — мантії і головні убори юристів.
Епіграф: Если человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутньїм. Сенека
Учитель. Сьогодні ми з вами поговоримо про тих людей, які не тільки добре знають закони, але й працюють із ними,. Це профе­сія — юрист!
Учитель. У світі існує близько 50 тисяч професій. Деякі з них — лікар, учитель, продавець — знайомі всім, якісь існують тільки у великих містах, а представників інших є лише одиниці (наприклад, суфлери).
Щоб усі ці професії упорядкувати, учені розробляють різні класифікації.
Чим, наприклад, відрізняється професія продавця від професії водія?
Продавець працює з людьми, водій з технікою.
А що спільного у того ж продавця і вчителя? Те, що вони оби­два працюють з людьми.
Залежно від того, з ким працює людина, професії діляться на 5 груп:            4
18.       ша   група — людина — природа (зоотехнік, ветеринар, • аг­роном).
19.    га      група — людина — технік (електрик, слюсар, водій).
20.      тя   група — людина — знак (програміст, секретар).
21.      та   група людина — людина (лікар, учитель, продавець).
22.      та   група — людина — художник (актор, художник).
Учитель. Як ви думаєте, а до якої групи належить професія юрист? Чому?
Учні відповідають, що до четвертої групи, тому що це робота передбачає постійний контакт з людьми, розуміння людської пси­хології тощо.
  Якими здібностями має володіти успішний юрист?
Учні перераховують: ерудиція, добра пам'ять, бути психоло­гом, оратором, володіти аналітичним мисленням, бути педантич­ним, відповідальним, уміти працювати з документами.
Учитель. Ось бачите, скільки треба вміти і знати, щоб пра­цювати юристом. Недаремно ще у давнину юристи були у надзви­чайній пошані. Так, коли варвари захопили Давній Рим, знищив­ши багато досягнень античної цивілізації, юриспруденція як наука залишилася. Розвинені країни світу завжди високо цінували юрис­тів. 45 % засновників Конституції США 1787 р. були юристами. _
  Як організовано роботу представника юстиції в нашій країні та у наш час?
Про це ви можете поставити запитання нашому гостеві — ви­пускниці Харківської юридичної академії, працівникові Світловодської юридичної консультації, адвокату Солоній Аллі Миколаївні.
IV. Підбиття підсумків
Учитель. Сьогодні ми з'ясували, якими якостями має воло­діти майбутній правник.
V. Домашнє завдання
Спробуйте скласти тест з варіантами відповідей на тему «Що повинен уміти і знати юрист».

Немає коментарів:

Дописати коментар